מה אתם מחפשים מה בוילה? איזור ישוב טווח מחירים
בחר מה אתם מחפשיםselect
מה בוילה?select
בחר איזורselect
בחר עירselect
טווח מחיריםselect

תקנון האתר

תנאי שימוש והעלאת תמונות תכנים או כל חומר אחר לאתר www.southvilla.co.il:

גולש יקר, הנך מאמת בכניסתך למערכת הניהול באתר southvilla.co.il, על ידי הזנת שם המשתמש והסיסמא שנתנו לך על ידי צוות פורטל southvilla.co.il והשמת כל הנתונים שמאפשרת לך מערכת הניהול, כל תוכן אשר תעלה למעט טקסטים, תמונות ו/או כל נתון אחר הם ברשותך הבלעדית וכי אינך עובר על חוק זכויות היוצרים 1911 ו/או לפי פקודת זכות יוצרים 1924 ו/או לפי כל חוק שהוא, אשר פוגע בזכויות יוצרים ו/או בזכויות קנייניות אחרות איזשהן.
בנוסף, אתה תישאר הבעלים של כל זכות אשר יש לך בתוכן, אולם בעצם העלאת התוכן לאתר אתה נותן לנו רישיון לא מוגבל לפרסום התוכן באתר, כולו או מקצתו, ולהרשות למשתמשים באתר להשתמש בתוכן, בכפוף לכל הדינים אשר נוגעים לחוק.
פורטל www.southvilla.co.il הינו אתר שומר חוק ולכן הנך מתחייב ומצהיר בכניסתך למערכת כי תעלה לאתר אך ורק תוכן אשר הזכויות בו שייכות לך ו/או לגוף אחר שבשליטתך המלאה או תוכן אשר למיטב ידיעתך לא קיימות בו לצד ג' כלשהו, ולו למראית עין, זכויות קנייניות כלשהן.

נוסף לכך הנך מתחייב לא לבצע ולהעלות לפורטל southvilla.co.il אחד מהתכנים הבאים:

•  כל תוכן מטריד.
•  כל תוכן אשר יכול להציק ולפגוע ברגשות.
•  כל תוכן אשר מתקשר ל- לסקס, מין ו/או הימורים.
•  כל תוכן אשר כולל בתוכו וירוסים או תוכנות רוגלה כולל קישור גלוי או סמוי.
•  כל תוכן אשר עלול לפגוע בשם הטוב של אתר southvilla.co.il או בכל צד אחר (צד ג).
•  כל תוכן אשר יכול להוות בסיס לתביעה אזרחית ו/או תלונה פלילית ו/או אישום פלילי.
•  כל תוכן אשר נוגד את איסור לשון הרע ו/או חוק הגנת הפרטיות.
•  כל תוכן אשר מהווה שבירה אחרת של חוקי מדינת ישראל, כולל כל תוכן שאינו חוקי, אשר מעודד, עוזר, תומך או מנחה במימוש מעשה המהווה עבריה פלילית ו/או אי צדק ניזקי לפי דיני מדינת ישראל.
•  כל כרזה או מודעה, פרסום חינמי, קישורים הדדיים אלא אם ניתנה ממערכת האתר הסכמה בכתב.
במקרים של דילמה לגבי תוכן, תמונות או מידע מסוים, הנך חייב לפנות למערכת הפורטל
southvilla.co.il ולקבל חוות דעת מקצועית, באם תוכל להעלות את התוכן שתרצה להעלות. לידיעתך האתר אינו יכו לעקוב אחר כל העלאת תוכן באופן רצוף, על כך האחריות על התכנים באחריותך (בהיותך מי שהציב אותם באתר) בלבד.

למערכת הפורטל ישנה אופציה למחיקה, השמטה, עריכה מחדש לפי שיקול דעת בלעדי ובכל זמן. הרי שבכל מקרה או טענה אשר תופנה כלפי southvilla.co.il הנך מאשר כי לא תבוא כלפי האתר בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר להסרת ו/או עריכת תוכן כאמור, וכי בכל מקרה לא יהיה בהחלטת southvilla.co.il להסיר איזה מהתכנים שבאתר, משום קבלת אחריות מכל סוג שהוא על התוכן הנכתב מעלה ותוצאות הצגתו.


הנך מאשר כי כל התוכן אשר תעלה באתר ושמספק מידע לגולשים באתר southvilla.co.il הינו באחריותך הבלעדית וכי southvilla.co.il אינם אחראים לתוכן אודות הגולשים וכי כל טענה של גולש כלשהו כלפי אמיתות התוכן או לחילופין תלונות גולשים הן  באחריותך בלבד. וכי southvilla.co.il אינו אחראי לנזקים ישרים או עקיפים אשר יגרמו לכל גולש מהתוכן שממפורסם על ידך.

ולסוף דבר למען הסר כל ספק בכניסתי למערכת האתר  על ידי הזנת שם משתמש וסיסמא הנני מצהיר ומתחייב בזאת כלפי פורטל southvilla.co.il  ו/או מי מטעמם (כולם יחדיו להלן:"הספק") כדלקמן:

אני מאשר ל- southvilla.co.il או מי מטעמה לעשות שימוש בתמונות, תכנים, מלל ואו כל חומר אחר (להלן:"המידע") שהעליתי או אעלה בעתיד לאתר southvilla.co.il בשביל הקמת עמוד אינטרנט פרסומי עבורי או למי מטעמי (להלן:"הפרסום").

בידי יש את כל הזכויות הקנייניות לרבות כולל יוצרים במידע ו/או קיבלתי מבעלי הזכויות הקנייניות במידע את כל האישורים הנדרשים וההרשאות הדרושים על פי דין בכדי לאפשר לי או ל- southvilla.co.il להשתמש במידע במסגרת הפרסום באתר southvilla.co.il.

אינני מפר זכות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת במידע וכן אין במידע כדי להעכיר ו/או לגרום לעוולה איזושהי לרבות הוצאת לשון הרע.

אני לוקח ואקח במלוא האחריות מפורשת ומכללא, בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה שתתקבל בגין שימוש הספק במידע וכי הספק ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בשום מקרה ובשום תנאי לכל נזק ו/או הפסד שיגרם למאן דהוא בגין שימושם במידע.

אני מבטיח לפצות ו/או לשפות את הספק ו/או מי מטעמו על כל נזק שיגרם להם, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכר טרחה עו"ד ופגיעה במוניטין, עקב כל תביעה ו/או דרישה משפטית שתוגש נגדם בגין השימוש במידע שהעליתי לאתר southvilla.co.il.

התחייבותי לשיפוי ו/או פיצוי בגין הנזקים וכיסוי הוצאות כאמור לעיל יחולו בין אם אהיה צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.

סמכות השיפוט בשל הפרת איזו מהצהרותיי והתחייבויותיי לעיל תהיה לבתי המשפט באזור תל אביב בלבד או לבית המשפט בו ינקטו הליכים משפטיים נגד הספק ו/או מי מטעמו בגין שימוש הספק במידע שהעליתי לאתר.

בהזנתי את שם המשתמש והסיסמא ובכניסתי למערכת הניהול הנני מאשר ומסכים לכל הרשום למעלה ולוקח את מלוא האחריות לגבי כל התכנים, התמונות והמידע שאעדכן ואוסיף בדף המידע אשר סופק לי על ידי אתר southvilla.co.il

תנאי השימוש נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות אך האתר פונה לגברים ונשים כאחד.

  • וילות יוקרתיות וילה 4 יו
  • לופט לנד
  • וילות באילת
  • וילות למסיבות מגה וילה
  • וילות וגם לופטים לאירועים
  • וילות בצפון